1920-1930, София, от въздуха, храмове

София, снимка от въздуха на площад Александър Невски, 1926г.