1920-1930, София

София, несъществуващата вече улица "Търговска", в дъното - джамията Баня Баши, около 1923 г.