1920-1930, София, търговия

София, пасажът "Св. Никола", гледан откъм ул. "Търговска", 20-те години на ХХ век