1920-1930, София, храмове

София, джамията Баня баши, 20-те години на ХХ век