Всички снимки от Пловдив ( 140 )

Пловдив, северният бряг на река Марица към стария мост, гимназията “Александър І”, Панаир хан и Небет тепе, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Пловдив, пътища 

Пловдив, южната част на площад “Джумаята” (”Княз Борис”) с началото на улиците “Отец Паисий” и “Александър І” и Популярна банка “Задруга”, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Пловдив, банки, търговия 

Пловдив, каскадите в парка на Бунарджика и водните огледала, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Пловдив, паркове 

Пловдив, северната фасада на Джумая джамия, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Пловдив, храмове 

Пловдив, сградата на Основно училище “Отец Паисий” в Стария град, началото на ХХ век

 1910-1920, Пловдив, архитектура, образование 

Пловдив, западната част на площад “Джумаята” и улица “Васил Коларов” (”Княз Александър І”), 50-те години на ХХ век

 1950-1960, Пловдив 

Пловдив, Пощенската палата, домът “Д.П.Кудоглу” и други сгради в центъра на града, 50-те години на ХХ век

 1950-1960, Пловдив 

Пловдив, поглед от Сахат тепе към Бунарджика и Джендем тепе, със сградите в подножието, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Пловдив, архитектура, паметници, паркове 

Руски войници охраняват турски оръдия, пленени под Филипопол (Пловдив), 1878 г.

 1800-1900, Пловдив, Руско-турска война (1877-1878), военни, чужди военни 

Пловдив, началото на Главната - пешеходната улица “Александър I”, вляво - бившата руска книжарница, 70-те години на ХХ век

 1970-1980, Пловдив