Всички снимки от Пловдив ( 140 )

Пловдив, улица “Търговска”, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Пловдив, архитектура, търговия 

Пловдив, войници пред разрушения от земетресение Офицерски клуб, 1928 г.

 1920-1930, Пловдив, архитектура, бедствия, военни, земетресения, събития 

Читалнята в сградата на Народната библиотека и музей в Пловдив, 1909 г.

 1900-1910, Пловдив, архитектура, интериор 

Първата гара (построена в 1873) в Пловдив (Филипополи), около 1880 г.

 1800-1900, Пловдив, архитектура, железници 

Работещите в ученическа гостилница “Съгласие”, Пловдив, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Пловдив, кръчми, образование 

Летци и войници до самолет PZL-43B “Чайка”, летище Крумово край Пловдив, юли 1940 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), Пловдив, авиация, военни 

Портрет на три деца (вероятно католици) от Пловдив, началото на ХХ век

 1900-1910, Пловдив, бит, мода 

Портрет на двама мъже, облечени в градско облекло, Пловдив, 1912 г.

 1910-1920, Пловдив, бит, мода 

Портрет на две модно облечени момичета от Пловдив, 1899 г.

 1800-1900, Пловдив, бит, мода 

Млади момичета от Пловдив, облечени в рокли, края на ХIХ век

 1800-1900, Пловдив, бит, мода