1960-1970, Пловдив, архитектура, паметници, паркове

Пловдив, поглед от Сахат тепе към Бунарджика и Джендем тепе, със сградите в подножието, 60-те години на ХХ век