1950-1960, Пловдив

Пловдив, Пощенската палата, домът “Д.П.Кудоглу” и други сгради в центъра на града, 50-те години на ХХ век