Всички снимки от Пловдив ( 140 )

Павилион на производители на селскостопанска и строителна техника от Германия на Пловдивския мострен панаир, края на 30-те, началото на 40-те години на ХХ век

 1930-1940, Пловдив, автотранспорт, изложения, транспорт, търговия 

Аматьорски футболен отбор от Кючук Париж (бежанският квартал на Пловдив), началото на 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Пловдив, спорт, футбол 

Семейството на лесничея Никола Копчев - отговорник за озеленяването на първото изложение в Пловдив, Пловдив, 1896 г.

 1800-1900, Пловдив, бит, лесовъди, семейство 

Имена:

Ученици от Пловдивската мъжка гимназия, в центъра седнал е класният им ръководител, бъдещият професор Асен Златаров, около 1910-1915 г.

 1910-1920, Пловдив, гимназиално, личности, образование, учители 

Имена:

Семейство от Пловдив, 1912 г.

 1910-1920, Пловдив, бит, семейство 

Младоженци от Пловдив, 1925 г.

 1920-1930, Пловдив, бит, сватби, семейство 

Оригинално надписана: “Членовете на централния комитет и други дейци за Съединението” - дейци от Българския таен централен революционен комитет (БТЦРК), координирал подготовката на Съединението. Седнали, отляво надясно: Антон Мумджиев, Тодор Гатев, Продан Тишков-Чардафон, Захарий Стоянов, Иван Андонов, Иван Арабаджията, Стоян Празов. 2-ри ред седнали, отляво надясно: Иван Стоянович-Аджелето и поп Ангел Чолаков. Прави, отляво надясно: Недялка Шилева, Спиро Костов, Димитър Ризов, Петър Зографски, майор Коста Паница, Спас Турчев. Пловдив, Източна Румелия, лято 1885 г.

 1800-1900, 6 септември - Съединението, Пловдив, личности, събития 

Имена: , , , , , , , , , , , , , ,

Пловдив, общ изглед на града от Сахат тепе - в центъра “Куршум хан”, 1895 г.

 1800-1900, Пловдив, архитектура 

Пловдив, Цар Симеоновата баня, 50-те години на ХХ век, днес не съществува

 1950-1960, Пловдив, архитектура 

Портрет на свещеник от Пловдив, края на XIX век

 1800-1900, Пловдив, неизвестни, религия