Всички снимки от Пловдив ( 140 )

Пловдив, поглед от върха на Сахат тепе към Джендем тепе, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Пловдив 

Пловдив, каскадите в новия парк на Бунарджика, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Пловдив, паркове 

Пловдив, Чехословашката изложбена палата на Пловдивския мострен панаир, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Пловдив, изложения 

Пловдив, поглед от Небет тепе към Капана, Джумая джамия, Сахат тепе, Бунарджика и Джендем тепе, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Пловдив 

Пловдив, улица “Княз Александър І” – поглед от север към юг, на преден план – хотел “Молле”, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Пловдив, хотели 

Пловдив, езерото в градината “Цар Симеон” – поглед към южния бряг, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Пловдив, паркове 

Пловдив, поглед от Таксим тепе към Джумаята и североизточните склонове на Сахат тепе, вдясно от центъра - Евангелската съборна църква, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Пловдив, архитектура, храмове 

Пловдив, поглед от върха на Сахат тепе към часовниковата кула и Каршияка, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Пловдив 

Пловдив, поглед от върха на Джамбаз тепе към храма “Св.Марина” и източния склон на Сахат тепе, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Пловдив 

Пловдив, каскадите в парка на Бунарджика, 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Пловдив, паркове