1940-1950, Пловдив, пътища

Пловдив, северният бряг на река Марица към стария мост, гимназията