1940-1950, Пловдив, храмове

Пловдив, северната фасада на Джумая джамия, 40-те години на ХХ век