Всички снимки от Пловдив ( 140 )

Пловдив, пристигане на партизаните, 1944 г.

 1940-1950, 9 септември, Пловдив, партизани, събития 

Пловдив, Военният клуб, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Пловдив, архитектура 

Пловдив, Военният клуб, разрушен от земетресението на 18 април 1928г.

 1920-1930, Пловдив, бедствия, земетресения, събития 

Пловдив, Дом на благотворителността и народното здраве “Димитър П. Кудоглу”, края на 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Пловдив, архитектура 

Пловдив, комбинат за цветни метали “Димитър Благоев”, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, Пловдив, индустрия 

Пловдив, железопътната гара с парка пред нея, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Пловдив, архитектура, железници, паркове 

Пловдив, терасата при общинския бюфет на Бунарджика, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Пловдив 

Пловдив, поглед от Сахат тепе към Бунарджика, Търговската гимназия и Джендем тепе, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Пловдив 

Пловдив, поглед от Сахат тепе към Джендем тепе, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Пловдив 

Пловдив, поглед от католическата катедрала към Джамбаз тепе, вдясно - камбанарията на църквата “Св. Петка / Параскева - стара”, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Пловдив, архитектура, храмове