1930-1940, Пловдив, банки, търговия

Пловдив, южната част на площад