Всички снимки от 1910-1920 ( 1085 )

Ученици с учителя си, началото на ХХ век

 1910-1920, образование, основно, учители 

Караула на Двореца от Лейбгвардейския на Н.В. конен полк, около 1915 г.

 1910-1920, военни, гвардия 

Ефрейтор от Лейбгвардейския на Н.В. конен полк в парадна униформа, с орден от Балканската война

 1910-1920, военни, гвардия 

Ефрейтор в парадна униформа на Лейбгвардейския на Н.В. конен полк , с орден от Балканската война

 1910-1920, военни, гвардия, лица 

Генерал Александър Протогеров в четническа униформа

 1910-1920, комити 

Имена:

Четата на великия войвода Тодор Александров (най-вляво отпред), по време на Първата световна война

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), комити 

Имена:

Българската артилерия на път за Чаталджа, 150-мм нескорострелна гаубица Д-12 “Шнайдер”, 1912 г.

 1910-1920, Балкански войни (1912-1913), Колекция Георг Волц, Чаталджа, артилерия, военни 

Войник от 39 Солунски пехотен полк и германски войници в окоп с картечница MG08, Южния фронт, 1917 г.

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), София, военни, пехота, чужди военни 

Медицински корпус, химическа защита

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, медици 

Медицински корпус

 1910-1920, Първа световна война (1914-1918), военни, медици