1910-1920, военни, гвардия

Ефрейтор от Лейбгвардейския на Н.В. конен полк в парадна униформа, с орден от Балканската война