1910-1920, военни, гвардия

Караула на Двореца от Лейбгвардейския на Н.В. конен полк, около 1915 г.