1910-1920, Първа световна война (1914-1918), София, военни, пехота, чужди военни

Войник от 39 Солунски пехотен полк и германски войници в окоп с картечница MG08, Южния фронт, 1917 г.