1910-1920, Първа световна война (1914-1918), комити

Четата на великия войвода Тодор Александров (най-вляво отпред), по време на Първата световна война

Имена: