1910-1920, военни, гвардия, лица

Ефрейтор в парадна униформа на Лейбгвардейския на Н.В. конен полк , с орден от Балканската война