Всички снимки от гвардия ( 58 )

София, смяна на почетния гвардейски караул пред мавзолея на Георги Димитров, 1976г.

 1970-1980, София, военни, гвардия 

Смяна на почетния караул (водач) пред мавзолея на Георги Димитров, 1976г.

 1970-1980, София, военни, гвардия 

Почетната гвардейска стража пред мавзолея на Георги Димитров с униформи от 60-те години на ХХ век

 1960-1970, София, военни, гвардия 

Поручик Петър Софрониев от Лейбгвардейския конен полк и неговата съпруга, месец август 1905 г.

 1900-1910, военни, гвардия, семейство 

Имена:

София, гвардейците пред мавзолея на Георги Димитров, 60-те години на ХХ век

 1960-1970, София, гвардия 

Княз Фердинанд, князете Борис и Кирил, генералите Васил Кутинчев, Данаил Николаев, Кирил Ботев, Петър Марков и др. на празника на Лейбгвардейския на Негово Величество конен полк - София, 23 април 1908 г.

 1900-1910, София, военни, гвардия, панорами, празници, събития 

Имена: , , , , , ,

Подпоручик Ваклин Церковски от Собствения на Негово Височество конвой в парадна униформа, 1880 г. (един от първите наградени с Орден “За храброст”, за Руско-турската война)

 1800-1900, военни, гвардия, лица 

Имена:

Караулът на Двореца от Лейбгвардейския на Н.В. конен полк, началото на ХХ век

 1900-1910, военни, гвардия 

Караула на Двореца от Лейбгвардейския на Н.В. конен полк, около 1915 г.

 1910-1920, военни, гвардия 

Гвардейци в традиционна червена униформа, началото на ХХ век

 1900-1910, военни, гвардия