1900-1910, военни, гвардия

Караулът на Двореца от Лейбгвардейския на Н.В. конен полк, началото на ХХ век