увеличи снимката | 1900-1910, София, военни, гвардия, панорами, празници, събития

Княз Фердинанд, князете Борис и Кирил, генералите Васил Кутинчев, Данаил Николаев, Кирил Ботев, Петър Марков и др. на празника на Лейбгвардейския на Негово Величество конен полк - София, 23 април 1908 г.

Имена: , , , , , ,