1960-1970, София, военни, гвардия

Почетната гвардейска стража пред мавзолея на Георги Димитров с униформи от 60-те години на ХХ век