Всички снимки от гвардия ( 58 )

Цар Фердинанд облечен в гвардейска униформа, вероятно в периода на Първата Балканска война

 1910-1920, Архив на Царското семейство, Балкански войни (1912-1913), военни, гвардия, лица, личности 

Имена:

Портрет на Н.В. Цар Борис III, облечен в гвардейска униформа и носещ огърлието и звездата на най-високото отличие на Царство България - орден “Св.Св. Кирил и Методий”, края на 20-те години на ХХ век

 1920-1930, военни, гвардия, лица, личности 

Имена:

Гвардейска стража за посрещането на официална делегация пред самолет Ту-154 Б, летище София, 80-те години на ХХ век

 1980-1990, София, военни, въздухоплаване, гвардия, транспорт 

Княз Фердинанд пристига с каляска пред входа на Царския манеж, намирал се на мястото на Народната библиотека, София, вероятно около 1890 г.

 1800-1900, София, архитектура, впрегатен, гвардия, личности, транспорт 

Имена:

Княжеската гвардия преминава през западната порта на Двореца, София, вероятно около 1890 г.

 1800-1900, София, военни, гвардия 

Гвардеец в парадна униформа на кон, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, военни, гвардия 

Н.В.Цар Борис ІІІ, Царица Йоанна и други официални лица приемат парада по случай Гергьовден - празника на войската, преминаването на Лейбгвардейския на Н.В. корпус, София, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, 6 май - Гергьовден, София, военни, гвардия, паради, празници, събития 

Имена: ,

Щандартът на Гвардейския на Н.В. Конен полк във Варна преди навлизането в Южна Добруджа, 17 септември 1940 г.

 1940-1950, Варна, Крайовска спогодба, военни, гвардия, кавалерия 

Пристигане на частите на Гвардейския на Н.В. Конен полк във Варна на път към Южна Добруджа, 17 септември 1940 г.

 1940-1950, Варна, Крайовска спогодба, военни, гвардия, кавалерия 

Командирът на Гвардейския на Н.В. Конен полк полковник Тодор Антонов във Варна на път към Южна Добруджа, 17 септември 1940 г.

 1940-1950, Варна, Крайовска спогодба, военни, гвардия, кавалерия 

Имена: