1900-1910, военни, гвардия, семейство

Поручик Петър Софрониев от Лейбгвардейския конен полк и неговата съпруга, месец август 1905 г.

Имена: