Всички снимки от гвардия ( 58 )

Н.В. Цар Фердинанд в дежурна униформа с венгерка, като генерал от кавалерията, началото на ХХ век

 1900-1910, военни, гвардия, командири, лица, личности 

Имена:

Ротмистър Борис Сирманов в парадна униформа на Лейбгвардейския на Н.В. конен полк, като адютант, 1904г.

 1900-1910, военни, гвардия, лица 

Имена:

Поручик Петър Софрониев от Лейбгвардейския на Н.В. конен полк в парадна униформа, 1906г.

 1900-1910, военни, гвардия, лица 

Имена:

Ефрейтор от Лейбгвардейския на Н.В. конен полк в парадна униформа, с орден от Балканската война

 1910-1920, военни, гвардия 

Ефрейтор в парадна униформа на Лейбгвардейския на Н.В. конен полк , с орден от Балканската война

 1910-1920, военни, гвардия, лица 

Унтерофицер от Лейбгвардейския на Негово Височество ескадрон в дежурна униформа, началото на ХХ век

 1900-1910, военни, гвардия, лица 

Ротмистър Петър Ганчев като адютант на Лейбгвардейския на Н.В. конен полк със семейството си, началото на ХХ век

 1900-1910, военни, гвардия 

Имена:

Генерал-майор Петър Марков - командир на Лейбгвардейския на Н.В. конен полк (1886-1908 г.)

 1910-1920, военни, гвардия, командири, лица, личности 

Имена: