1900-1910, военни, гвардия

Гвардейци в традиционна червена униформа, началото на ХХ век