1930-1940, индустрия, тютюн

Фабрика за тютюн, опаковъчен цех, 30-те години на ХХ век