1930-1940, индустрия, тютюн

Сортировъчен цех във фабрика за тютюн, 30-те години на ХХ век