Всички снимки от 1800-1900 ( 309 )

Търговска улица с дюкяни, Русчук (Русе), 1878 г.

 1800-1900, Албум Руско-Турска война, Русе, Руско-турска война (1877-1878), архитектура, магазини, търговия 

Надписана: “Пред вратата на джамията” - улични търговци и граждани пред джамия, надписът над входа гласи “джамий джадид” (т.е. “нова джамия”), Русчук (Русе), 1878 г.

 1800-1900, Албум Руско-Турска война, Русе, Руско-турска война (1877-1878), търговия 

Русчук (Русе), 1878 г., група български деца, продавачи на тютюн

 1800-1900, Албум Руско-Турска война, Русе, Руско-турска война (1877-1878), етнография, улична търговия 

Надписана: “Кавасите (гавазите) на руското консулство в народни костюми” - българи, охраняващи консулството в Русе, крайният вдясно - Христо Карагьозов, Русчук (Русе), 1878 г.

 1800-1900, Албум Руско-Турска война, Русе, Руско-турска война (1877-1878), военни, хайдути 

Имена:

Русчук, 1878 г., надписана: “Българска аристокрация и турски стъклар, след бомбардирането” - българско семейство сменя стъклата на дома си, счупени от ударната вълна на артилерийски обстрел близо до Русе

 1800-1900, Албум Руско-Турска война, Русе, Руско-турска война (1877-1878), етнография, семейство 

Семейство от Пазарджик, края на ХIX век

 1800-1900, Пазарджик, бит, семейство 

Портрет на две момичета от София, края на ХIХ век

 1800-1900, София, бит, мода 

Портрет на дете, София, около 1890 г.

 1800-1900, София, бит 

Портрет на момче, София, 1895 г.

 1800-1900, София, бит, мода 

Семеен портрет на Христо Павлов - виден юрист, председател на Върховния касационен съд (1896 -1907), депутат, общественик, и съпругата му Райна Тъпчилещова, София, около 1890 г.

 1800-1900, София, бит, личности, мода, правосъдие, семейство, юристи 

Имена: ,