Всички снимки от 1800-1900 ( 309 )

Командирът на 17-та пеша Търновска дружина с офицери и войници, пред сградата на Учредителното събрание (бивш конак), април 1880 г.

 1800-1900, Велико Търново, военни, пехота 

Петко Р. Славейков (1827-1895) - голям български възрожденец и учител, един от основоположниците на българската литература

 1800-1900, култура и изкуство, литература, лица, личности, учители 

Имена:

Марин Дринов (1838-1906), възрожденец и книжовник, първият български министър, основател на Народната библиотека

 1800-1900, култура и изкуство, литература, лица, личности 

Имена:

Дядо Ильо войвода, участник в Първата българска легия и Руско-турската война, съратник на Раковски, Белград, 1867 г.

 1800-1900, българи в чужбина, лица, хайдути 

Имена:

Иван Кършовски, участник в Първата и Втората българска легия, главен писар в четата на Панайот Хитов, съратник на Левски, Белград, 1867г.

 1800-1900, хайдути 

Имена:

Български офицери от Сръбско-българската война, София, декември 1885г.

 1800-1900, София, Сръбско-българска война (1885), военни 

Ботевият четник Никола Обретенов (1849-1939), портрет от 1890 г.

 1800-1900, лица, личности, хайдути 

Имена:

Параходът “Радецки”

 1800-1900, корабоплаване, транспорт, хайдути 

Капитанът на парахода “Радецки” - Дагоберт Енглендер

 1800-1900, лица, личности, хайдути 

Имена:

Цариград, освещаването на новата, българска “желязна” църква “Св.вкмч. Стефан”, 8 септември 1898 г.

 1800-1900, Цариград, българи в чужбина, откривания, религия, събития, храмове