1800-1900, София, бит, мода

Портрет на две момичета от София, края на ХIХ век