1800-1900, Албум Руско-Турска война, Русе, Руско-турска война (1877-1878), търговия

Надписана: "Пред вратата на джамията" - улични търговци и граждани пред джамия, надписът над входа гласи "джамий джадид" (т.е. "нова джамия"), Русчук (Русе), 1878 г.