1800-1900, Албум Руско-Турска война, Русе, Руско-турска война (1877-1878), военни, хайдути

Надписана: "Кавасите (гавазите) на руското консулство в народни костюми" - българи, охраняващи консулството в Русе, последният в дясно е Христо Карагьозов, Русчук (Русе), 1878 г.

Имена: