1800-1900, Пазарджик, бит, семейство

Семейство от Пазарджик, края на  ХIX век