Всички снимки от 1800-1900 ( 309 )

Генерал Никифор Никифоров, участник в Сръбско-Българската и Балканските войни, военен министър, фотографиран около 1888-89 г.

 1800-1900, Сръбско-българска война (1885), военни, командири, правителство 

Имена:

Български офицер, ранен в битка в Сръбско-Българската война, Русе 1885 г.

 1800-1900, Албум на генерал Янко Драганов, Русе, Сръбско-българска война (1885), военни, лица, неизвестни 

Войник от пехотата, вероятно от 23-та пеша Русенска дружина, Русчук, около 1883-85 г.

 1800-1900, Русе, военни, военно обучение, неизвестни 

Генерал Панталей Киселов, участник в Сръбско-Българската, Балканските и Първата световна войни, фотографиран в униформа на юнкер, вероятно около 1883-84 г.

 1800-1900, София, Сръбско-българска война (1885), военни, военно обучение, командири 

Имена:

Генерал Калин Найденов, участник в Сръбско-Българската и Балканските войни, военен министър, фотографиран около 1889 г.

 1800-1900, Архив семейство Найденови, Сръбско-българска война (1885), военни, командири, правителство 

Имена:

Генерал Георги Агура, участник в Сръбско-Българската, Балканските войни, флигел-адютант на Княз Александър Батенберг, фотографиран в 1879 г.

 1800-1900, Сръбско-българска война (1885), военни, командири 

Имена:

Генерал Павел Христов, участник в Сръбско-Българската, Балканските и Първата световна войни, фотографиран в 1885 г. като офицер от Военното училище

 1800-1900, Сръбско-българска война (1885), военни, командири, лица 

Имена:

Генерал Никола Иванов, участник в Руско-Турската, Сръбско-Българската, Балканските войни и Съединението, военен министър, фотографиран в 1886 г. като флигел-адютант на Княза

 1800-1900, 6 септември - Съединението, Сръбско-българска война (1885), военни, командири, опълченци, правителство 

Имена:

Генерал Михаил Савов, участник и командващ в Сръбско-Българската и Балканските войни, военен министър, фотографиран около 1888 г.

 1800-1900, Сръбско-българска война (1885), военни, командири, лица, правителство 

Имена:

Майор Олимпий Панов (1852-1887), член на БРЦК, участник в Руско-Турската и Сръбско-Българската война и Съединението, фотографиран около 1886 г.

 1800-1900, 6 септември - Съединението, Сръбско-българска война (1885), военни, лица, опълченци 

Имена: