1800-1900, Албум Руско-Турска война, Русе, Руско-турска война (1877-1878), етнография, семейство

Русчук, 1878 г., надписана: "Българска аристокрация и турски стъклар, след бомбардирането" - българско семейство сменя стъклата на дома си, счупени от ударната вълна на артилерийски обстрел близо до Русе