1800-1900, София, бит, личности, мода, правосъдие, семейство, юристи

Семеен портрет на Христо Павлов - виден юрист, председател на Върховния касационен съд (1896 -1907), депутат, общественик, и съпругата му Райна Тъпчилещова, София, около 1890 г.

Имена: ,