Всички снимки от месец Декември 2011 ( 132 )

Студиен портрет на елегантна млада дама с бяла рокля и шапка, неизвестно къде, вероятно края на ХIХ век

 1800-1900, лица, мода, неизвестни 

Студиен портрет на елегантна млада дама с шапка, неизвестно къде, вероятно края на ХIХ век

 1800-1900, лица, мода, неизвестни 

Циганин с прякор “Карата” (черния) работник в стопанството на български турци, Варненско, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Варна, етноси, земеделие, лица, цигани 

Преподавател, работник или служител в земеделското училище “Образцов чифлик”, близо до Русе, 1909 г.

 1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, земеделие, лица, учители 

Вероятно преподавател в земеделското училище “Образцов чифлик”, близо до Русе, 1909 г.

 1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, земеделие, лица, мода, учители 

Вероятно преподавател в земеделското училище или опитната станция “Образцов чифлик”, близо до Русе, 1909 г.

 1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, земеделие, лица, мода, учители 

Вероятно работник в земеделското училище или опитната станция “Образцов чифлик”, близо до Русе, 1909 г.

 1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, земеделие, лица 

Портрет на Тодор Николов (1875-1923), ботаник - един от първите наши изследователи на растителната хистология, ембриология и физиология, преподавател в земеделското училище “Образцов чифлик”, близо до Русе, 1909 г.

 1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, земеделие, мода, наука, учители 

Имена:

Служител в земеделското училище или опитната станция към него, наречена “Образцов чифлик”, близо до Русе, 1909 г.

 1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, земеделие, лица 

Учител (?) в земеделското училище край Русе “Образцов чифлик”, 1909 г.

 1900-1910, Образцовия чифлик, Русе, земеделие, лица, мода, учители