Всички снимки от месец Декември 2011 ( 132 )

Студиен портрет на млада жена, София 1925 г.

 1920-1930, София, лица, мода 

Портрет на млада жена, облечена в ориенталски костюм, град Ниш 1929 г.

 1920-1930, Ниш, мода