Всички снимки от месец Декември 2011 ( 132 )

Фиат Тополино (FIAT Topolino) със софийска регистрация и табелка БД, обозначаваща превозните средства, мобилизирани в годините на войната. 40-те години на ХХ век

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), автомобили, автотранспорт, военни, транспорт 

Стендове за изпитания на самолетни мотори в Държавната аеропланна работилница в Божурище (ДАР), моментът на стартиране на двигател. 20-те години на ХХ век

 1920-1930, Божурище, авиация, военни 

Юнкери от Военното на Н.В. Училище изучават устройството на морска мина. ВНВУ, София, 1942 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), София, военни, военно обучение 

Български и германски офицери разглеждат немско противотанково оръдие, с. Варош, Прилепско, 18 май 1941 г.

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), артилерия, военни, чужди военни 

Автомобил, използван за междуселищни пътнически превози, натоварен за път. Неизвестно къде, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, автомобили, автотранспорт, транспорт 

Семейства на плажа на Поморие, юли 1938 г.

 1930-1940, Поморие, бит, туризъм 

Монтаж на 8-тонен кантар за превозни средства, София, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, София, транспорт 

Доброволци от Ученическия батальон в Сръбско-българската война, София 1885 г.

 1800-1900, София, Сръбско-българска война (1885), военни, гимназиално, образование 

София, бомбардировките на съюзническата авиация на 10 януари 1944 г.: запалителна бомба пада върху сграда на ъгъла на булевард “Витоша” и улица “Денкоглу”

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), София, архитектура, бомбардировки 

Разрушенията в София след бомбардировките на съюзническата авиация на 10 януари 1944 г. - сградата на кино-театър “Одеон”, намирал се на улица “Цар Симеон”, днес не съществува

 1940-1950, Втора световна война (1939-1945), София, архитектура, бомбардировки