1800-1900, лица, мода, неизвестни

Студиен портрет на елегантна млада дама с бяла рокля и шапка, неизвестно къде, вероятно края на ХIХ век