Всички снимки от месец Декември 2011 ( 132 )

Поручик и семейството му, заснети на тържествата по случай присъединяването на Южна Добруджа, София пл. “Св. Неделя” 1940 г.

 1940-1950, Крайовска спогодба, София, военни, празници, семейство 

Портрет жена в униформа на подпоручик, София юни 1945 г.

 1940-1950, София, военни, лица 

Портрет на авиатор в униформа, летище Пловдив 1934 г.

 1930-1940, Пловдив, авиация, военни, въздухоплаване, лица 

Група авиатори с куче, летище Пловдив, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Пловдив, авиация, военни 

Площад “Света Неделя” и сградата на Духовната академия с несъществуващите днес купол и фронтон на фасадата (разрушени при англо-американските бомбардировки през 1944 г.), Съдебната палата (в строеж) и бул. “Витоша”, София, вероятно 1941-42 г.

 1940-1950, София, архитектура, градски транспорт, панорами, храмове 

Сградата на Духовната академия с несъществуващите днес купол и фронтон на фасадата (разрушени при англо-американските бомбардировки през 1944 г.), София, площад “Света Неделя”, 20-те години на ХХ век

 1920-1930, София, архитектура, висше, градски транспорт, храмове 

Фотомонтаж, направен чрез експонирането на два кадъра върху една плака. Снимката е надписана: “Това е фотографина Бошков при когото съм се снимал кога съм служил в действителната си служба. Подари ми го фотографина на 1887 г.”, София 1887 г.

 1800-1900, София, мода, фотографи 

Фотография на двама мъже, направена по метода “мокър колодиев процес”, който представлява “моментална снимка” на основа от тънка метална пластина, намазана с фоточувствителна емулсия - колодий. Снимката е надписана: “Кога бехме в Могилици терзие (шивачи) с Лазар Тодоров домбалаза и веч в 1882 год. деке. 27″, неизвестно къде, 1882 г.

 1800-1900, Могилици, бит, мода, шивачи 

Студиен портрет на трима мъже в градско облекло от края на XIX век. Снимката е надписана: “Старий стражар на 2 участък в София време 1887 по Воскресение ми го подари”, София 1887 г.

 1800-1900, София, бит, мода 

Студиен портрет на Владимир Заимов като подпоручик, сестра му Людмила със съпруга си Христо Чимширов, София, 1908 г.

 1900-1910, Колекция Михаил Заимов, София, артилерия, военни, мода 

Имена: , ,