Всички снимки от месец Октомври 2009 ( 245 )

Кумуване, кумът и неговите приятели, село Волче (Македония), 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Волче, етнография 

Млада майка носи детето си за кръщаване, село Растеш (Македония), 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Растеш, етнография 

Пресяване на зърното, село Требовле (днес в Македония), 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Требовле, етнография, земеделие 

Гадаене на бъдещето по пилешки кости (кобилица), село Волче (днес в Македония), 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Волче, етнография 

Възрастна знахарка, село Растеш (сега в Македония), 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Растеш, етнография 

Пране на тепавица, село Растеш (днес в Македония), 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Растеш, етнография 

Жена в носия, седнала върху самар (седло), началото на ХХ век

 1910-1920, етнография 

На обяд на нивата, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, етнография, земеделие 

Младо момиче в народна носия позира до овощно дърво, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, етнография 

Младо момиче в народна носия, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, етнография