1930-1940, Растеш, етнография

Пране на тепавица, село Растеш (днес в Македония), 30-те години на ХХ век