1910-1920, етнография

Жена в носия, седнала върху самар (седло), началото на ХХ век