Всички снимки от Волче ( 8 )

Ловец с куче и убити от него зайци, село Волче (днес в Македония), 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Волче, етнография, лов 

Ловец с кожата на убит от него вълк, село Волче, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Волче, етнография, лов 

Кумуване, родата на кума, село Волче, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Волче, етнография 

Събиране на вода за лекуване на зрение (народна медицина), село Волче, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Волче, етнография 

Лечение на зрение (народна медицина), село Волче, 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Волче, етнография 

Лекуване на зрение, на болния се дава да пие “събрана” вода, село Волче (Македония), 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Волче, етнография 

Кумуване, кумът и неговите приятели, село Волче (Македония), 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Волче, етнография 

Гадаене на бъдещето по пилешки кости (кобилица), село Волче (днес в Македония), 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Волче, етнография