Всички снимки от Требовле ( 1 )

Пресяване на зърното, село Требовле (днес в Македония), 30-те години на ХХ век

 1930-1940, Требовле, етнография, земеделие