1930-1940, Требовле, етнография, земеделие

Пресяване на зърното, село Требовле (днес в Македония), 30-те години на ХХ век